“Trong căn hộ của chúng tôi, có nhiều thiết bị chạy tự động mà không cần phải chạm tay. Nhưng có những thiết bị tôi lại kiểm soát lúc nào cũng đc, kể cả khi không có ở nhà

Top