“Tôi thấy ngôi nhà của mình trở nên thông minh hơn mỗi khi ở nhà, đơn giản là mở điện thoại lên và thao tác. Muốn điều khiển gì cũng được hết.”

Top